Tunnusluvut

Lopetetut toiminnot vuonna 2019

Outotec ilmoitti 10.12.2019 päättäneensä divestoida kolme Metals, Energy & Water -segmentin liiketoimintaa, jotka ovat alumiiniliiketoiminta, jätevoimalaratkaisut sekä lietteenpoltto. Divestoitavat liiketoiminnot on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi vuonna 2019. Segmentti jatkaa Metals Refining -nimisenä (MR), mikä kuvastaa muutosta jatkuvassa liiketoiminnassa. Avainluvut on esitetty seuraavasti:

2019: Tuloslaskelmaan ja tilauskantaan liittyvät luvut on esitetty jatkuvista toiminnoista. Q1-Q3 2019 luvut on oikaistu vastaavasti. Taseessa myytävänä olevat omaisuuserät sekä niihin liittyvät velat on siirretty erillisille taseriveille 31.12.2019. Taseeseen liittyviä Q1-Q3 2019 lukuja ei ole oikaistu.

2018: Tuloslaskelmaan ja tilauskantaan liittyvät luvut on esitetty jatkuvista toiminnoista. Kaikki vuosineljännekset on oikaistu. Taseeseen liittyviä Q1-Q4 2018 lukuja ei ole oikaistu.

2017 ja aikaisemmat vuodet: Lukuja ei ole oikaistu.

  

 

Vuosineljänneksittäin