Luottojärjestelyt

Rahoitussopimus

Outotec allekirjoitti 27.4.2016 60 miljoonan euron valmiusluottosopimuksen OP Yrityspankin kanssa. Valmiusluoton eräpäivä on tammikuussa 2020 ja sen tarkoitus on tukea yhtiön yleistä rahoitusvalmiutta. Outotec ja OP Yrityspankki allekirjoittivat 7.10.2019 muutossopimuksen, jolla valmiusluottosopimuksen uudeksi eräpäiväksi sovittiin Jakautumisen täytäntöönpanon päivämäärä, kuitenkin viimeistään 31.8.2020.

Rahoitussopimus

Outotec allekirjoitti 7.10.2019 50 miljoonan euron valmiusluoton OP Yrityspankin kanssa. Luoton eräpäivä on huhtikuussa 2021 ja sen tarkoitus on tukea yhtiön yleistä rahoitusvalmiutta.

Määräaikaislaina

Outotec allekirjoitti 7.10.2019 120 miljoonan euron määräaikaislainan Nordea Bank Abp:n kanssa. Lainan eräpäivä on viimeistään 31.3.2021 ja sen tarkoitus on osittain turvata maksuvalmius koskien 16.9.2020 erääntyvän 150 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjan takaisinmaksua.

150 miljoonan euron hybridilaina

17.3.2016 Outotec päätti laskea liikkeeseen 150 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan eli hybridilainan. Lainan vuotuinen kuponkikorko on 7,375 prosenttia. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin ensimmäistä kertaa 24. 3. 2021. Lainan liikkeeseenlaskupäivä on 24.3.2016. Hybridilaina vahvistaa Outotecin pääomarakennetta ja sitä käytetään nykyisten lainojen uudelleenrahoittamiseen sekä Outotecin yleisiin liiketaloudellisiin tarpeisiin.

150 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina

5. syyskuuta 2013 Outotec päätti laskea liikkeelle osana pitkäaikaista rahoitussuunnitelmaansa  150 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Saatavat varat voidaan käyttää konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin ja järjestely tukee ensisijaisesti Outotecin kasvutavoitteiden saavuttamista orgaanisesti ja yritysostoin. Laina-aika on seitsemän (7) vuotta ja lainalle maksetaan 3,75 prosentin vuotuista kuponkikorkoa. Yhtiö tulee hakemaan joukkovelkakirjalainan ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lataa englanninkielinen listalleottoesite

Tuotekehityslaina - takaisinmaksettu

25. syyskuuta 2012 Outotec allekirjoitti  45 miljoonan euron lainasopimuksen Euroopan Investointipankin kanssa. Lainasopimuksen tarkoituksena on rahoittaa erikseen valittuja Outotecin tuotekehitysohjelmia vuosina 2012-2015. Laina erääntyy toukokuussa 2020.

Rahoitussopimus

Outotec allekirjoitti 3.12.2014 100 miljoonan euron monivaluuttaisen rahoitussopimuksen. Viisivuotisen luoton tarkoitus on jälleenrahoittaa Outotecin aiempi 50 miljoonan euron monivaluuttainen valmiusluottojärjestely ja tukea yhtiön yleistä rahoitusvalmiutta. Outotec ja luotonantajat allekirjoittivat 7.10.2019 muutossopimuksen jolla valmiusluottosopimuksen uudeksi eräpäiväksi sovittiin Jakautumisen täytäntöönpanon päivämäärä, kuitenkin viimeistään 31.8.2020.

Yritystodistusohjelma

Outotec perusti 23.4.2010 jatkuvan kotimaisen 100 miljoonan euron suuruisen yritystodistusohjelman.