Osaketietoa

Outotec Oyj:n osakkeet on noteerattu NASDAQ Helsingissä 10.10.2006 alkaen. Osakkeet liitetiin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään 25.9.2006. Yhtiön osakepääoma on 17,2 miljoonaa euroa, joka jakautuu 183 121 492 osakkeeseen. Jokaisella osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa.


Osakemonitori

Sijoituslaskin 

 
Päätöskurssien haku