tOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtajan vastuut ja velvollisuudet

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnan ja päivittäisten asioiden hoitamisesta ja hallinnasta tavoitteenaan turvata osakkeenomistajille yhtiön arvon merkittävä ja jatkuva kasvu. Toimitusjohtaja valmistelee asiat hallituksen päätettäviksi, kehittää Outotecia hallituksen kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja varmistaa hallituksen päätösten asianmukaisen täytäntöönpanon. Lisäksi toimitusjohtajalla on velvollisuus varmistaa, että yhtiön toiminta on kulloinkin sovellettavien lakien ja säädösten mukaista. Toimitusjohtajalla voi olla sijainen, joka huolehtii toimitusjohtajan tehtävistä, jos toimitusjohtaja itse on estynyt hoitamasta tehtäviään. Toimitusjohtajan on tehtävä tärkeimmät päätöksensä johtoryhmän kokouksissa, ja tällaiset päätökset on kirjattava kokouksen pöytäkirjaan.

Outotecin hallitus nimitti 22.6.2016 Outotec Oyj:n toimitusjohtajaksi vuonna 1965 syntyneen Markku Teräsvasaran. Markku Teräsvasara otti vastaan toimitusjohtajan tehtävät 1.10.2016. Varatoimitusjohtajaa ei ole nimitetty.

Toimitusjohtajan palkitseminen ja toimitusjohtajasopimus

Lisätietoja toimitusjohtajan palkitsemisesta löytyy Palkitseminen-sivulta ja Outotecin hallinto- ja ohjausjärjestelmän selvityksestä.