Arvomme

Arvot määrittelevät, miten toimimme keskenämme, asiakkaiden ja kaikkien sidosryhmiemme kanssa. Ne ohjaavat meitä yhtenä joukkueena kohti tavoitteitamme ja antavat tukea epävarmoissa tilanteissa.

Arvomme


Vuonna 2018 kutsuimme koko henkilöstön uudistamaan arvojamme. Kolmen viikon mittaisen yhteiskehittyjakson aikana keskusteluun osallistui 676 outotecilaista tuottaen kaikkiaan 133 ideaa, joita kommentoitiin 226 kertaa ja jotka keräsivät 1163 tykkäystä virtuaalisella keskustelualustalla. Tämän vaiheen päätteeksi 80 ylimmän johdon edustajaamme jatkojalosti teemoja työpajassa, jonka jälkeen arvot saivat lopullisen muotonsa ja julkaistiin marraskuussa 2018.