Tietosuoja

Saadaksesi lisätietoja henkitietojesi käsittelystä, valitse alta viiteryhmä, joka kuvaa suhdettasi Outoteciin.

Alihankkijat | rekisteriseloste

1. Mitä henkilötietoja käsitellään ja miten?

Outotec käsittelee alihankkijatietorekisterissä olevia henkilötietoja sovellettavien lakien mukaisesti, mukaan lukien EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja soveltuvien kansallisten tietosuojalakien mukaisesti.

Rekisterinpitäjä. Outotec Oyj on alihankkijarekisterin rekisterinpitäjä.  

Tietotyypit. Outotec voi käsitellä seuraavia henkilötietojasi:

 • nimi 
 • yhteystiedot 
 • puhelinnumero 
 • sähköpostiosoite 
 • ammattinimike.

Henkilötiedot on saatu pääasiallisesti sinulta eli rekisteröidyltä, tai joissakin tapauksissa työnantajaltasi. 

Tarkoitus. Henkilötietoja käsitellään ja käytetään alihankkijasuhteiden hallinnointiin Outotecin tavanomaisessa liiketoiminnassa. Jos tietoja käsitellään muuhun tarkoitukseen, Outotec ilmoittaa siitä sinulle erikseen. Henkilötietojen käsittely katsotaan lailliseksi, sillä se perustuu sopimussuhteeseen Outotecin ja alihankkijavälillä (aktiiviset alihankkija) tai Outotecin oikeutettuun etuun (potentiaaliset alihankkija). Oikeutettu etu on alihankkijasuhteiden hallinnointi oikeutetuissa kaupallisissa tarkoituksissa, jolloin henkilötietoja kerätään ja käsitellään vain ennakoitavissa oleviin tarkoituksiin eikä tietojen keräämisen ja käsittelyn katsota aiheuttavan sinulle rekisteröitynä haittaa tai negatiivisia seurauksia.

Siirrot kolmansille osapuolille. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Outotecin asiakkaille ja muille Outotecin toimittajille, kun luovutus on tarpeen liiketoiminnan kannalta.

Siirrot EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Outotec tai sen tiedonkäsittelijät voivat siirtää henkilötietoja EU:n ja/tai ETA:n ulkopuolelle, ja/tai  käsitellä tietoja EU:n ja/tai ETA:n ulkopuolella, Outotecin toimipisteissä. Outotecin toimipisteet löytyvät osoitteesta www.outotec.com/locations. Siirrot suojataan Euroopan komission hyväksymillä tietosuojaa koskevilla vakiolausekkeilla. Lisätietoja on Euroopan komission verkkosivustolla https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.             

Säilytys. Henkilötietojen säilytetään seuraavien säilytysaikojen / kriteerien mukaisesti riippuen siitä, kumpi ajanjakso päättyy aiemmin:

 • Outotecin liiketoiminnan kannalta tarvittavan ajan
 • ei-aktiivisten alihankkijoiden osalta 10 v sopimuskauden päättymisen jälkeen.

2. Mitä oikeuksia sinulla on tietoihisi?

Sinulla on seuraavat oikeudet Outotecilla käsiteltäviin henkilötietoihisi:

 • voit saada vahvistuksen, että henkilötietojasi käsitellään;  
 • voit pyytää henkilötiedoistasi jäljennöstä; 
 • voit pyytää Outotecia oikaisemaan virheelliset tai puutteelliset henkilötietosi; ja 
 • voit pyytää poistamaan tietosi Outotecin järjestelmistä; esimerkiksi silloin, kun tietojen keräämisen tarkoitus ei enää sovellu, eikä Outotecilla ei ole muuta laillista perustetta henkilötietojesi käsittelylle.

Sinulla on myös oikeus milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä Outotecilla erityiseen tilanteeseesi liittyen, esimerkiksi silloin kun tietojesi käsittely perustuu oikeutettuun etuun.

Jos katsot, että henkilötietojesi käsittely Outotecilla rikkoo sovellettavia tietosuojalakeja, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomen tietosuojaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Outotec vastaa yllä mainittuihin pyyntöihin ilman aiheetonta viivytystä ja 30 päivän sisällä.

3. Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysymyksiä tai pyyntöjä, jotka liittyvät henkilötietojesi käsittelyyn Outotecilla, ota meihin yhteyttä:

Tietosuojavastaava Kimmo Ahonen
Outotec Oyj
Rauhalanpuisto 9, 02230 Espoo
Sähköposti: data.protection@outotec.com
Puhelin: +358 20 529 211

 

Asiakkaat | rekisteriseloste

1. Mitä henkilötietoja käsitellään ja miten?

Outotec käsittelee asiakastietorekisterissä olevia henkilötietoja sovellettavien lakien mukaisesti, mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) ja soveltuvat kansalliset tietosuojalait.

Rekisterinpitäjä. Outotec Oyj on asiakastietorekisterin rekisterinpitäjä.

Tietotyypit. Outotec voi käsitellä seuraavia henkilötietojasi:

 • nimi 
 • titteli ja rooli 
 • yhteystiedot 
 • käyttäjätunnus digitaalisen palveluiden toimittamiseksi 
 • IP-osoite ja siihen liittyviä sijaintitietoja verkkolomakkeita täyttäviltä asiakkailta osoitteessa www.outotec.com.
 • tietokoneen tunnistetietoja (laitteen nimi ja laitekoodi) HSC Sim -ohjelmiston lisenssin tarkistamista varten.
 • passitietoja viisumihakemuksia varten

Lähde. Henkilötiedot on saatu pääosin sinulta asiakkaan edustajana, ja joissain tapauksissa työnantajaltasi tai julkisista lähteistä, mukaan lukien sosiaalisesta mediasta. Outotecin verkkokaupassa IP-osoite, koneen nimi (tietokoneen tunnus) ja koneen koodi luodaan automaattisesti, kun käyttäjä aktivoi lisenssin.

Tarkoitus. Henkilötietoja käsitellään ja käytetään asiakassuhteen hallinnointiin, mukaan lukien myyntiin ja markkinointiin, ja ratkaisujemme ja palvelujemme toimittamiseen asiakkaille. Jos tietoja käsitellään muuhun tarkoitukseen kuin mihin on kerätty, Outotec ilmoittaa siitä rekisteröidylle erikseen.

Oikeusperusta. Henkilötietojen käsittely katsotaan lailliseksi, sillä se perustuu sopimussuhteeseen (asiakassuhteen hallinta, ratkaisuiden ja palveluiden toimittaminen), rekisteröidyn suostumukseen (Outotecin verkkosivuston käyttäjät) tai Outotecin oikeutettuun etuun (myynti ja markkinointi). Outotecin oikeutettu etu on asiakassuhteen hallinta oikeutetuissa kaupallisissa tarkoituksissa, jolloin henkilötietoja kerätään ja käsitellään vain ennakoitavissa oleviin tarkoituksiin eikä tietojen keräämisen ja käsittelyn katsota aiheuttavan haittaa tai negatiivisia seurauksia sinulle rekisteröitynä.

Outotec ilmoittaa rekisteröidylle, perustuuko henkilötietojen kerääminen lakisääteiseen vai sopimuksen vaatimukseen vai onko se tarpeen sopimuksen solmimiseksi, ja Outotec ilmoittaa rekisteröidylle myös henkilötietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraukset.

Siirrot kolmansille osapuolille. Tiettyjä henkilötietojasi voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille seuraavasti:

 • markkinointikampanjoita ja asiakastilaisuuksiin liittyviä palveluita tuottaville yrityksille
 • asiakaskyselyihin liittyviä haastatteluja ja data-analyysiä tekeville yrityksille
 • tietojärjestelmien palvelujen tarjoajille, tietojärjestelmien suunnittelua, toteutusta, testausta ja käytön tukea varten

Siirrot EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Outotec tai sen tiedonkäsittelijät siirtävät henkilötietoja EU:n ja/tai ETA:n ulkopuolelle ja/tai käsittelevät niitä EU:n ja/tai ETA:n ulkopuolella Outotecin toimipisteissä. Outotecin toimipisteet löytyvät osoitteesta www.outotec.com/locations.

Siirrot suojataan Euroopan komission hyväksymillä tietosuojaa koskevilla mallisopimuslausekkeilla. Lisätietoja on saatavilla Euroopan komission verkkosivustolla https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Säilytysaika.

Henkilötietojen säilytysajat ovat seuraavat:

 • käyttäjätunnus digitaalisen palveluiden toimittamiseksi: 3 vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen
 • IP-osoite ja siihen liittyvät sijaintitiedot: 5 vuotta 
 • tietokoneen tunnistetiedot (laitteen nimi ja laitekoodi) HSC Sim -ohjelmiston lisenssin tarkistamista varten: HSC Sim -lisenssin voimassaolon ajan
 • passitietoja viisumihakemuksia varten: haettavan viisumin myöntämiseen asti
 • nimi ja yhteystiedot: niin kauan kuin relevanttia Outotecin liiketoiminnan kannalta.

2. Mitä oikeuksia sinulla on tietoihisi?

Sinulla on seuraavat oikeudet Outotecilla käsiteltäviin henkilötietoihisi:

 • voit saada vahvistuksen, että henkilötietojasi käsitellään.
 • voit pyytää henkilötiedoistasi jäljennöstä. 
 • voit pyytää Outotecia oikaisemaan virheelliset tai puutteelliset henkilötietosi. 
 • voit kieltäytyä vastaanottamasta markkinointimateriaalia. Voit milloin tahansa ottaa meihin yhteyttä tai peruuttaa markkinointitilauksen markkinointimateriaaliimme sisältyvän linkin kautta.
 • voit peruuttaa suostumuksesi, kun olet aiemmin antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn. Voit milloin tahansa ottaa meihin yhteyttä peruuttamista varten.
 • voi pyytää poistamaan tietosi Outotecin järjestelmistä joissain tapauksissa; esimerkiksi silloin, kun tietojen keräämisen tarkoitus ei enää ole voimassa eikä Outotecilla ei ole muuta laillista perustetta henkilötietojesi käsittelylle.

Sinulla on myös oikeus milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä Outotecilla erityiseen tilanteeseesi liittyen, esimerkiksi kun kyse on suoramarkkinoinnista tai tietojesi käsittely perustuu oikeutettuun etuun.

Jos katsot, että henkilötietojesi käsittely Outotecilla rikkoo soveltuvia tietosuojalakeja, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomen tietosuojaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Outotec vastaa yllä mainittuihin pyyntöihin ilman aiheetonta viivytystä ja 30 päivän sisällä.

3. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tai pyyntöjä liittyen henkilötietojesi käsittelyyn Outotecilla, ota meihin yhteyttä:

Tietosuojavastaava
Kimmo Ahonen
Outotec Oyj
Rauhalanpuisto 9, 02230 Espoo

Sähköposti: data.protection@outotec.com
Puhelin: +358 20 529 211

Ulkoinen työvoima | rekisteriseloste

1. Mitä henkilötietoja käsitellään ja miten?

Outotec käsittelee ulkoisen työvoiman tietorekisterissä olevia henkilötietoja sovellettavien lakien mukaisesti, mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) ja sovellettavien kansallisten tietosuojalakien säännökset.  

Rekisterinpitäjä. Outotec Oyj on ulkoisen työvoiman tietorekisterin rekisterinpitäjä.

Tietotyypit. Outotec voi käsitellä seuraavia henkilötietojasi:

 • henkilökohtaiset tiedot (nimi, henkilötunnus)

 • puhelinnumero ja sähköpostiosoite

 • ansioluettelon tiedot, jos ne ovat tarpeen työtehtävää varten

 • passi- ja viisumitiedot

 • työtilojen pääsyoikeuksiin, työaikaseurantaan ja tietojärjestelmien oikeuksien hallintaan liittyvät tiedot

 • ICT-järjestelmien lokitiedot 

Rekisteriin sisällytettävät tiedot voivat vaihdella tapauskohtaisesti tai maan, paikallisen lainsäädännön ja henkilökohtaisen tilanteen mukaan.

Tietolähde. Henkilötiedot on saatu pääasiassa sinulta ulkoisena työntekijänä, ja joissain tapauksissa työnantajaltasi. 

Tarkoitus. Henkilötietoja käsitellään ulkoisen työvoiman hyödyntämiseksi Outotecin liiketoiminnassa. Jos tietoja käsitellään muissa tarkoituksissa, Outotec ilmoittaa siitä sinulle vuokratyöntekijänä erikseen. Henkilötietojen käsittely katsotaan lailliseksi, sillä se perustuu sopimussuhteeseen. Outotec ilmoittaa rekisteröidylle, perustuuko henkilötietojen kerääminen lakisääteiseen vai sopimuksen vaatimukseen vai onko se tarpeen sopimuksen solmimiseksi ja mitä mahdollisia seurauksia henkilötietojen antamatta jättämisellä on.

Siirrot kolmansille osapuolille. Tiettyjä henkilötietojasi voidaan luovuttaa seuraavasti:

 • nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite tietojärjestelmiin liittyville palveluntarjoajille
 • ansioluettelon tiedot ja passikopiot Outotecin asiakkaille heidän pyynnöstään, esimerkiksi liittyen työskentelyyn  Outotecin asiakkaan työmaalla.

Siirrot EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Outotec tai sen tiedonkäsittelijät voivat siirtää henkilötietoja EU:n ja/tai ETA:n ulkopuolelle kolmansille osapuolille maihin, joissa Outotecilla on toimintaa. For Outotec locations, please see www.outotec.com/locations. Siirrot suojataan Euroopan  komission hyväksymillä tietosuojaa koskevilla mallisopimuslausekkeilla. Lisätietoja on Euroopan komission verkkosivustolla https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.      

Säilytys. Henkilötietojen säilytysajat ovat seuraavat:

 • yleiset henkilötiedot (nimi, henkilötunnus): 10 vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen
 • yhteystiedot: 10 vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen
 • ansioluettelon tiedot: 3 vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen
 • passi-, työlupa- ja työviisumitiedot: 5-10 vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen
 • työtilojen pääsyoikeuksiin, työaikaseurantaan ja tietojärjestelmien oikeuksien hallintaan liittyvät tiedot 1-6 vuotta
 • ICT-järjestelmien lokitiedot: 0-5 vuotta

2. Mitä oikeuksia sinulla on tietoihisi?

Sinulla on seuraavat oikeudet henkilötietoihisi, joita käsitellään Outotecilla:  

 • voit saada vahvistuksen, että henkilötietojasi käsitellään. 
 • voit pyytää henkilötiedoistasi jäljennöstä.
 • voit pyytää Outotecia korjaamaan virheelliset tai puutteelliset henkilötietosi. 
 • voit pyytää poistamaan tietosi Outotecin järjestelmistä joissain tapauksissa; esimerkiksi silloin, kun tietojen keräämisen tarkoitus ei enää ole voimassa eikä Outotecilla ei ole muuta laillista perustetta henkilötietojesi käsittelylle.

Sinulla on myös oikeus milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä Outotecilla erityiseen tilanteeseesi liittyen esimerkiksi kun tietojesi käsittely perustuu oikeutettuun etuun.

Jos katsot, että henkilötietojesi käsittely Outotecilla rikkoo sovellettavia tietosuojalakeja, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomen tietosuojaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Outotec vastaa edellä mainittuihin pyyntöihin ilman aiheetonta viivytystä ja 30 päivän sisällä.

3. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tai pyyntöjä liittyen henkilötietojesi käsittelyyn Outotecilla, ota meihin yhteyttä:

Tietosuojavastaava
Kimmo Ahonen
Outotec Oyj
Rauhalanpuisto 9, 02230 Espoo

Sähköposti: data.protection@outotec.com
Puhelin: +358 20 529 211

Sisäpiiriläiset | rekisteriseloste

1. Mitä henkilötietoja käsitellään ja miten?

Outotec käsittelee sisäpiiriläisten tietorekisterissä olevia henkilötietoja sovellettavien lakien mukaisesti mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) ja sovellettavat kansalliset tietosuojalait.

Rekisterinpitäjä. Outotec Oyj on sisäpiiriläistietorekisterin rekisterinpitäjä.

Tietotyypit. Outotecin käsittelemiä henkilötietoja voivat olla:

 • nimi (ml. syntymäsukunimi)
 • syntymäpäivä
 • henkilötunnus
 • yhteystiedot, ml. työosoite ja kotiosoite.

Tarkoitus. Henkilötietoja käsitellään ja käytetään lakisääteisen sisäpiirirekisterin ylläpitämiseksi. Jos tietoja käsitellään muuhun tarkoitukseen, Outotec ilmoittaa siitä sinulle sisäpiiriläisenä erikseen.

Oikeusperusta. Henkilötietojen käsittely katsotaan lailliseksi, koska se perustuu Outotecin vaatimustenmukaisuusvelvoitteisiin.

Outotec ilmoittaa rekisteröidylle, perustuuko henkilötietojen kerääminen lakisääteiseen vai sopimuksen vaatimukseen vai onko se tarpeen sopimuksen solmimiseksi ja mitä mahdollisia seurauksia henkilötietojen antamatta jättämisellä on. Tietojen lähde. Henkilötiedot on saatu sinulta sisäpiiriläisenä tai Suomen arvo-osuusjärjestelmästä, jota ylläpitää Euroclear Finland (arvopaperikeskus).  Arvo-osuusjärjestelmän tiedot ovat ei-julkisia ja salassa pidettäviä, ellei tietojen ilmaisemiseen ole suostumusta laissa määriteltyä perusteta (Arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 8 luku 1 §). Siirtäminen kolmansille osapuolille. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa arvopaperikeskuksena toimivalle Euroclear Finlandille, joka tarjoaa lakisääteisen sisäpiiriläisrekisteripalvelun Outotecille ja asianmukaisille viranomaisille lain niin edellyttäessä.

Säilytys. Henkilötiedot säilytetään viiden vuoden ajan tiedon merkitsemisestä lähtien.

2. Mitä oikeuksia sinulla on tietoihisi?

Sinulla on seuraavat oikeudet Outotecilla käsiteltäviin henkilötietoihisi:

 • voit saada vahvistuksen, että henkilötietojasi käsitellään.
 • voit pyytää henkilötiedoistasi jäljennöksen.
 • voit pyytää Outotecia oikaisemaan virheelliset tai puutteelliset henkilötietosi.
 • voit pyytää poistamaan tietosi Outotecin ja Euroclear Finlandin järjestelmistä joissain tapauksissa; esimerkiksi silloin, kun tietojen keräämisen tarkoitus ei enää ole voimassa eikä Outotecilla ei ole muuta laillista perustetta henkilötietojesi käsittelylle. Tämä oikeus ei koske Suomen arvo-osuusjärjestelmää.

Sinulla on myös oikeus milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä Outotecilla erityiseen tilanteeseesi liittyen, esimerkiksi kun kyse on suoramarkkinoinnista tai tietojesi käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Jos katsot, että henkilötietojesi käsittely Outotecilla rikkoo soveltuvia tietosuojalakeja, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomen tietosuojaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Outotec vastaa edellä mainittuihin pyyntöihin ilman aiheetonta viivytystä ja 30 päivän sisällä.

3. Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysymyksiä tai pyyntöjä, jotka liittyvät henkilötietojesi käsittelyyn Outotecilla, ota meihin yhteyttä: Tietosuojavastaava Kimmo Ahonen Outotec Oyj Rauhalanpuisto 9 02230 Espoo  

Sähköposti: data.protection@outotec.com

Puhelin: +358 20 529 21

Keksijät | rekisteriseloste

1. Mitä henkilötietoja käsitellään ja miten?

Outotec käsittelee keksijätietorekisterissä olevia henkilötietojasi sovellettavien lakien mukaisesti mukaan lukien EU:n yleisen tietosuoja-asetus (2016/679) ja sovellettavat kansalliset tietosuojalait.

Rekisterinpitäjä. Outotec Oyj on keksijätietorekisterin rekisterinpitäjä.

Tietotyypit. Outotecin voi käsitellä seuraavia henkilötietojasi: nimi, yhteystiedot, pankkitilitiedot ja henkilötunnus.

Tietojen lähde. Henkilötiedot on saatu sinulta keksijänä.

Tarkoitus. Henkilötietoja käsitellään ja käytetään Outotecin immateriaalioikeuksien rekisteröintiin ja hallintaan liittyviin tarkoituksiin. Jos tietoja käsitellään muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on kerätty, Outotec ilmoittaa siitä sinulle keksijänä erikseen.   Henkilötietojen käsittely katsotaan lailliseksi, sillä se perustuu Outotecin oikeutettuun etuun tai sopimussuhteeseen Outotecin ja työnantajasi välillä.

Siirtäminen kolmansille osapuolille. Tiettyjä henkilötietojasi (nimi ja yhteystiedot) luovutetaan patenttitoimistoille ja paikallisille patenttiviranomaisille Outotecin immateriaalioikeuksien rekisteröintiä ja hallintaa varten.

Siirtäminen EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietojasi (nimi ja yhteystiedot) voidaan siirtää EU:n ja/tai ETA:n ulkopuolelle niihin kolmansiin maihin, joissa keksintösi patentoidaan.  Siirrot suojataan Euroopan komission hyväksymillä tietosuojaa koskevilla mallisopimusklausuuleilla. Lisätietoja on saatavilla Euroopan komission verkkosivustolla https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.      

Säilytysaika. Henkilötietojen säilytysajat ovat seuraavat:

 • Pankkitilitiedot säilytetään keksijän palkkion tai korvauksen viimeiseen maksusuoritukseen saakka ja yksi vuosi sen jälkeen. 
 • Muut henkilötiedot säilytetään patentin tai liikesalaisuuden voimassaolon ajan ja viisi vuotta sen jälkeen.

2. Mitä oikeuksia sinulla on tietoihisi?

Sinulla on seuraavat oikeudet henkilötietoihisi, joita käsitellään Outotecilla:

 • Voit saada vahvistuksen, että henkilötietojasi käsitellään.
 • Voit pyytää henkilötiedoistasi jäljennöksen. 
 • Voit pyytää Outotecia korjaamaan virheelliset tai puutteelliset henkilötietosi. 
 • Voi pyytää poistamaan tietosi Outotecin järjestelmistä joissain tapauksissa; esimerkiksi silloin, kun tietojen keräämisen tarkoitus ei enää ole voimassa eikä Outotecilla ei ole muuta laillista perustetta henkilötietojesi käsittelylle.

Sinulla on myös oikeus milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä Outotecilla erityiseen tilanteeseesi liittyen, esimerkiksi kun tietojesi käsittely perustuu oikeutettuun etuun.

Jos katsot, että henkilötietojesi käsittely Outotecilla rikkoo sovellettavia tietosuojalakeja, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomen tietosuojaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Outotec vastaa yllä mainittuihin pyyntöihin ilman aiheetonta viivytystä ja 30 päivän sisällä.

3. Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysymyksiä tai pyyntöjä, jotka liittyvät henkilötietojesi käsittelyyn Outotecilla, ota meihin yhteyttä:

Tietosuojavastaava Kimmo Ahonen Outotec Oyj Rauhalanpuisto 9 02230 Espoo

Sähköposti: data.protection@outotec.com Puhelin: +358 20 529 211

Osakkeenomistajat | rekisteriseloste

1. Mitä henkilötietoja käsitellään ja miten?

Outotec käsittelee osakasluettelorekisterissä olevia henkilötietoja sovellettavien lakien mukaisesti, mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) ja sovellettavat kansalliset tietosuojalait.

Rekisterinpitäjä. Outotec Oyj on osakasluettelorekisterin rekisterinpitäjä.

Tietotyypit. Outotecin käsittelemiä henkilötietoja osakkeenomistajista ovat

 • nimi (tai hallintarekisteröinnin hoitajan nimi)
 • henkilötunnus tai muu tunnistuskoodi
 • yhteystiedot
 • maksutiedot 
 • verotiedot
 • hallussasi olevien Outotec Oyj:n osakkeiden määrä 
 • arvopaperikeskuksen osapuoli, jolle osakkeet on rekisteröity.  

Väliaikaista osakasrekisteriin sisällyttämistä varten osakeyhtiölain 5 luvun 6a§:n mukaisesti käsitellään seuraavia tietoja:

 • nimi 
 • osoite 
 • henkilötunnus tai muu henkilötunniste. 
 • hallussasi olevien Outotec Oyj:n osakkeiden määrä

Tarkoitus. Henkilötietoja käsitellään ja käytetään lakisääteisen osakasrekisterin ylläpitämiseksi. Jos tietoja käsitellään muussa tarkoituksessa, Outotec ilmoittaa siitä sinulle osakkeenomistajana erikseen.

Oikeusperusta. Henkilötietojen käsittely katsotaan lailliseksi, sillä se perustuu Outotecin lakisääteisiin velvoitteisiin (osakeyhtiölain 3 luku 15§). Outotec ilmoittaa rekisteröidylle, perustuuko henkilötietojen kerääminen lakisääteiseen vai sopimuksen vaatimukseen vai onko se tarpeen sopimuksen solmimiseksi ja mitä mahdollisia seurauksia henkilötietojen antamatta jättämisellä on.

Tietolähde. Henkilötiedot on saatu osakkeenomistajilta itseltään ja arvo-osuusjärjestelmästä. 

Siirrot kolmansille osapuolille. Euroclear Finland Oy palveluntarjoajana ylläpitää osakasluetteloa Outotecin lukuun, ja tietoja siirretään Euroclear Finland Oy:lle siinä määrin kuin on tarpeen tätä varten. Euroclear Finland Oy:n alihankkijat (käsittelijät) Capgemini India Private Ltd ja Tata Consultancy Services käsittelevät tietoa EU:n ja/tai ETA:n ulkopuolella Intiassa.

Siirrot suojataan tietosuoja-asetuksen mukaisilla EU:n komission vakiolausekkeilla. Lisätietoja on saatavilla Euroopan komission verkkosivustolla https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Osakasrekisteri on julkisesti saatavilla Euroclear Finland Oy:n toimistossa (arvopaperikeskuksessa), lukuun ottamatta seuraavia tietoja: henkilötunnuksen loppuosa, maksutiedot, verotiedot ja tiedot siitä, mille myyntitilille omistajan puolesta myytävät osakkeet on rekisteröity. Jokaisella on maksua vastaan oikeus saada jäljennös omistajaluettelosta tai sen osasta. Lisäksi Outotec julkistaa 50 suurimman osakkeenomistajan listan internetsivuillaan https://www.outotec.com/company/investors/shareholders/, joka sisältää seuraavat tiedot suurimmista osakkeenomistajista: nimi, osakemäärä, %-osuus osakkeista,  omistuksen muutos (kpl ja %-osuutena) sekä osakkeiden markkina-arvo. 

Väliaikainen osakasrekisteri, joka on päivätty vuosittaisen yhtiökokouksen kirjauspäivälle, on julkinen em. periaatteilla yhtiökokouksen päivänä ja sitä seuraavan kolmen työpäivän ajan.

Säilytysaika. Henkilötietojen säilytysaika on seuraava:

 • Osakasluettelo: niin kauan kuin hallussasi on Outotec Oyj:n osakkeita. Omistajavaihdoksen jälkeen osakasluettelo päivitetään ajantasaisilla omistajatiedoilla. 

2. Mitä oikeuksia sinulla on tietoihisi?

Sinulla on seuraavat oikeudet Outotecilla käsiteltäviin henkilötietoihisi:

 • voit saada vahvistuksen, että henkilötietojasi käsitellään.
 • voit pyytää henkilötiedoistasi jäljennöstä. 
 • voit pyytää Outotecia oikaisemaan virheelliset tai puutteelliset henkilötietosi. 
 • voit pyytää poistamaan tietosi Outotecin järjestelmistä joissain tapauksissa; esimerkiksi silloin, kun tietojen keräämisen tarkoitus ei enää ole voimassa eikä Outotecilla ei ole muuta laillista perustetta henkilötietojesi käsittelylle.

Sinulla on myös oikeus milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä Outotecilla erityiseen tilanteeseeni liittyen, esimerkiksi kun kyse on suoramarkkinoinnista tai tietojesi käsittely perustuu oikeutettuun etuun.

Jos katsot, että henkilötietojesi käsittely Outotecilla rikkoo soveltuvia tietosuojalakeja, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomen tietosuojaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Outotec vastaa edellä mainittuihin pyyntöihin ilman aiheetonta viivytystä ja 30 päivän sisällä.

3. Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tai pyyntöjä liittyen henkilötietojesi käsittelyyn Outotecilla, ota meihin yhteyttä: Tietosuojavastaava Kimmo Ahonen Outotec Oyj Rauhalanpuisto 9 02230 Espoo Sähköposti: data.protection@outotec.com Puhelin: +358 20 529 21 

Työnhakija | rekisteriseloste

1. Mitä henkilötietoja käsitellään ja miten?

Outotec käsittelee työnhakijatietorekisterissä olevia henkilötietoja sovellettavien lakien mukaisesti, mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) ja soveltuvat kansalliset tietosuojalait.

Rekisterinpitäjä. Outotec Oyj yhdessä konserniyritystensä kanssa ovat työnhakijarekisterin yhteisrekisterinpitäjiä.

Tietotyypit. Outotec voi käsitellä seuraavia henkilötietojasi:  

 • henkilökohtaiset tiedot (nimi)
 • yhteystiedot (kotiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • ansioluettelon tiedot (esimerkiksi koulutus, pätevyydet ja työkokemus sekä muut asiaankuuluvat tiedot, jotka työnhakijana lTyönhiität ansioluetteloon)
 • työhakemukseen liitetyt kuvat ja videot
 • rekrytoinnin aikana tehdyt henkilöarvioinnit
 • yleiset lääkärintarkastukset työhön soveltuvuuden tarkistamiseksi
 • tiettyihin työtehtäviin tarvittavat taustatarkistukset, joista ilmoitetaan hakijalle etukäteen
 • Rotu, jos se on lakisääteinen vaatimus

Rekisteriin sisällytettävät tiedot voivat vaihdella tapauskohtaisesti maan, paikallisen lainsäädännön ja hakijan olosuhteiden perusteella.

Tietolähde. Henkilötiedot on saatu hakijoilta, relevanteilta viranomaisilta sekä arviointi- ja työterveyshuoltopalveluiden tarjoajilta.

Tarkoitus. Henkilötietoja käsitellään rekrytointitarkoitukseen. Jos tietoja käsitellään muihin tarkoituksiin, Outotec ilmoittaa siitä sinulle työnhakijana erikseen. Henkilötietojen käsittely katsotaan lailliseksi, sillä se perustuu suostumukseesi rekisteröitynä. Outotec ilmoittaa, perustuuko henkilötietojen kerääminen lakisääteiseen vai sopimuksen vaatimukseen vai onko se tarpeen sopimuksen solmimiseksi ja mitä mahdollisia seurauksia henkilötietojen antamatta jättämisellä on.

Siirrot kolmansille osapuolille. Tiettyjä rekisteröityjen henkilötietoja voidaan luovuttaa relevanteille viranomaisille, arviointi- ja työterveyshuoltopalveluiden tarjoajille sekä taustatarkistuksia varten relevanteille palveluntarjoajille.

Siirrot EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Outotec tai sen tiedonkäsittelijät voivat siirtää henkilötietoja EU:n ja/tai ETA:n ulkopuolelle ja/tai käsitellä niitä EU:n ja/tai ETA:n ulkopuolella Outotecin toimialueilla. Outotecin toimipisteet löytyvät osoitteesta www.outotec.com/locations. Siirrot suojataan Euroopan komission hyväksymillä tietosuojaa koskevilla mallisopimuslausekkeilla, lisätietoja on saatavilla Euroopan komission verkkosivustolla .

Säilytys. Työnhakijoiden tietoja säilytetään 12 kuukautta hakijan viimeisimmän profiilipäivityksen jälkeen.

2. Mitä oikeuksia sinulla on tietoihisi?

Sinulla on seuraavat oikeudet Outotecilla käsiteltäviin henkilötietoihisi:

 • voit saada vahvistuksen, että henkilötietojasi käsitellään
 • voit pyytää henkilötiedoistasi jäljennöstä.
 • voit pyytää Outotecia oikaisemaan virheelliset tai puutteelliset henkilötietosi.
 • voit peruuttaa suostumuksesi, kun olet aiemmin antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn. Voit milloin tahansa ottaa meihin yhteyttä peruutusta varten.
 • voit pyytää poistamaan tietosi Outotecin järjestelmistä joissain tapauksissa; esimerkiksi silloin, kun tietojen keräämisen tarkoitus ei enää ole voimassa eikä Outotecilla ei ole muuta laillista perustetta henkilötietojesi käsittelylle.

Sinulla on myös oikeus milloin tahansa vastustaa sitä, että Outotec käsittelee tietojasi, tilannekohtaisista syistä, esimerkiksi kun tietojesi käsittely perustuu oikeutettuun etuun.

Jos katsot, että henkilötietojesi käsittely Outotecilla rikkoo sovellettavia tietosuojalakeja, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomen tietosuojaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Outotec vastaa edellä mainittuihin pyyntöihin ilman aiheetonta viivytystä ja 30 päivän sisällä.

3. Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tai pyyntöjä liittyen henkilötietojesi käsittelyyn Outotecilla, ota meihin yhteyttä:

Tietosuojavastaava
Kimmo Ahonen
Outotec Oyj
Rauhalanpuisto 9
02230 Espoo

Sähköposti: data.protection@outotec.com
Puhelin: +358 20 529 211