Markku Teräsvasara

Toimitusjohtajan viesti

Lue lisää
4.7.2019 klo 11:30 EEST

Webcast Suomen medialle

Kuuntele tallenne
Pekka Vauramo

Toimitusjohtajan viesti

Lue lisää
July 4, 2019 at 2:00 pm EEST

Audiocast for investors and analysts

Kuuntele tallenne

Lisätietoja

Jakautumisesite

Lataa jakautumisesite

Esitteen täydennys 10.10.2019 (Luottoluokitus)

Esitteen täydennys 25.10.2019 (Outotecin osavuosikatsaus ja Metso Minerals -liiketoiminnan valikoidut carve-out-taloudelliset osavuositiedot)

Esitteen täydennys 31.10.2019 (Outotecin ja Metson ylimääräiset yhtiökokoukset)

Esitteen täydennys 15.11.2019 (Outotecin johto)

Esitteen täydennys 2.12.2019 (Yhdysvaltain oikeusministeriön hyväksyntä)

Esitteen täydennys 13.12.2019 (Outotecin strateginen päätös divestoida kolme Metals, Energy & Water -segmentin liiketoimintaa)

Esitteen täydennys 14.2.2020 (Outotecin konsernitilinpäätös ja Metso Minerals -liiketoiminnan valikoidut carve-out-taloudelliset tiedot 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta)

Esitteen täydennys 30.3.2020 ("Luottoluokitus)

Esitteen täydennys 8.5.2020 (Outotecin osavuosikatsaus ja Metso Minerals -liiketoiminnan valikoidut carve-out-taloudelliset osavuositiedot 31.3.2020 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta)

Esitteen täydennys 20.5.2020 (Tulevan Metso Outotec Oyj:n liiketoiminnan rakenne ja johtoryhmänimitykset)

Esitteen täydennys 15.6.2020 (Metson hallitus päätti johdon suoriteperusteisten osakepalkkio-ohjelman suoritusmittauksesta)

Esitteen täydennys 24.6.2020 (Outotec ja Metso ovat saaneet kaikki lakisääteiset hyväksynnät Outotecin ja Metso Minerals -liiketoiminnan yhdistymiselle) 

Esiteen täydennys 29.6.2020  (Tulevan Metso Outotec Oyj:n johtoryhmänimitys

Viittaamalla sisällytetyt asiakirjat

Outotec osavuosikatsaus Q1 2020
Outotec Tilinpäätös 2019
Tammi-syyskuun 2019 osavuosikatsaus
Puolivuosikatsaus 2019
Tilinpäätös 2018
Tilinpäätös 2017
Tilinpäätös 2016

Metso Minerals valikoituja taloudellisia tietoja Q1 2020
Metso Minerals valikoituja taloudellisia tietoja Q4 2019
Metso Minerals valikoituja taloudellisia tietoja  Q3 2019

Pääkohdat

 • Metso ja Outotec ovat sopineet yhdistävänsä Metso Mineralsin ja Outotecin luodakseen johtavan yhtiön, joka tarjoaa prosessiteknologiaa, laitteita ja palveluja mineraali-, metalli- ja kivenmurskausteollisuuden aloille. Metso Mineralsista ja Outotecista (pois lukien Metso Flow Control) muodostettavan Yhdistyneen yhtiön nimeksi tulee ”Metso Outotec”. Sen havainnollistava yhdistetty liikevaihto vuonna 2018 oli 3,9 miljardia euroa (noin 4,2 miljardia euroa, jos huomioidaan Metson äskettäin julkistetun McCloskeyn hankinnan vaikutus)
 • Metso Flow Controlista tulee virtauksensäätöön keskittyvä, Neles-nimellä toimiva listayhtiö, jonka vuoden 2018 liikevaihto oli 593 miljoonaa euroa
 • Toisiaan hyvin täydentävien Metso Mineralsin ja Outotecin yhdistyminen luo toimialalle ainutlaatuisen yhtiön. Metso Outotec hyödyntää molempien yhtiöiden vahvuuksia, mukaan lukien teknologia ja tutkimus- ja kehitystyö, laadukkaat tuotteet, prosessiosaaminen, koko ja maailmanlaajuisesti ulottuva palvelutarjonta. Yhdistyminen tuottaa merkittäviä hyötyjä kaikille sidosryhmille
 • Metso Minerals ja Outotec odottavat saavuttavansa vähintään 100 miljoonan euron vuotuiset kustannussynergiat ennen veroja ja vähintään 150 miljoonan euron vuotuiset liikevaihtosynergiat, jotka tuottavat merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajille
 • Äskettäin julkistetun McCloskeyn hankinnan odotetaan täydentävän Metso Outotecin liiketoimintaprofiilia, sillä se laajentaa ja vahvistaa kivenmurskausliiketoimintaa
 • Metso Outotec hyötyy vahvasta vapaasta kassavirrasta ja vakaasta pääomarakenteesta, ja se tähtää Metson nykyisen luottoluokituksen kanssa linjassa olevaan investment grade -tason luottoluokitukseen
 • Metso Outotecin hallitus määrittää Metso Outotecin osinkopolitiikan transaktion toteuttamisen jälkeen. Metso Outotecin odotetaan kuitenkin pystyvän tarjoamaan houkuttelevan osinkopolitiikan, joka on yhdenmukainen Metson nykyisen osinkopolitiikan kanssa, samalla kuitenkin säilyttäen vahvan taseen
 • Yhdistyminen toteutetaan Metson osittaisjakautumisella siten, että kaikki Metso Mineralsiin liittyvät varat ja vastuut siirtyvät Outotecille Metson osakkeenomistajille annettavia Outotecin uusia osakkeita vastaan. Outotecin osakkeenomistajien osakeomistukset Outotecissa säilyvät ennallaan
 • Transaktion toteuttamisen yhteydessä Metson osakkeenomistajat saavat 4,3 Outotecin uutta osaketta jokaista täsmäytyspäivänä omistamaansa Metson osaketta kohden. Tämä tarkoittaa, että Metson osakkeenomistajat omistaisivat noin 78,0 prosenttia Metso Outotecin osakkeista ja äänistä ja Outotecin osakkeenomistajat omistaisivat noin 22,0 prosenttia Metso Outotecin osakkeista ja äänistä. Lisäksi Metson osakkeenomistajat säilyttävät nykyiset Metson osakkeensa, joista tulee Nelesin osakkeita
 • Metson nykyisestä toimitusjohtajasta Pekka Vauramosta tulee Metso Outotecin toimitusjohtaja ja Outotecin nykyisestä toimitusjohtajasta Markku Teräsvasarasta tulee Metso Outotecin varatoimitusjohtaja. Eeva Sipilästä tulee Metso Outotecin talous- ja rahoitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja
 • Metso Outotecin hallitus tulee koostumaan kummankin yhtiön hallituksen jäsenistä. Mikael Liliusta ehdotetaan Metso Outotecin hallituksen puheenjohtajaksi ja Matti Alahuhtaa varapuheenjohtajaksi
 • Metson ja Outotecin hallitukset suosittelevat transaktiota yksimielisesti osakkeenomistajilleen. Transaktio edellyttää muun muassa sen hyväksymistä Metson ja Outotecin tähän liittyvissä ylimääräisissä yhtiökokouksissa annettujen äänten ja kokouksessa edustettujen osakkeiden kahden kolmasosan enemmistöllä sekä lakisääteisten hyväksyntöjen saamista, mukaan lukien kilpailuviranomaisten hyväksynnät. Koska transaktiota ehdotetaan toteutettavaksi Metson osittaisjakautumisella, se on myös ehdollinen lakisääteiselle Metson velkojien kuulemismenettelylle
 • Osakkeenomistajat, jotka edustavat 33,6 prosenttia Metson osakkeista ja äänistä, ja osakkeenomistajat, jotka edustavat 24,8 prosenttia Outotecin osakkeista ja äänistä, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet äänestämään transaktion puolesta
 • Metso Outotec tulee noudattamaan ja kehittämään Metson ja Outotecin kestävän kehityksen ohjelmia koko laajentuneessa yhtiössä
 • Nordea Bank Oyj:n kanssa on solmittu sopimus ensi vaiheessa Metson hyväksi tulevista, mutta transaktion toteuttamisen jälkeen Metso Outotecille siirtyvistä 1,55 miljardin euron valmiusluotto- ja määräaikaislainajärjestelyistä transaktiosta mahdollisesti aiheutuvien tai siihen liittyvien rahoitus- tai uudelleenrahoitustarpeiden varalta
 • Metso Outotecin pääkonttori tulee sijaitsemaan Helsingissä ja sen listaus Nasdaq Helsingissä jatkuu
 • Transaktio on tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 toisen neljänneksen aikana, ja se on ehdollinen transaktion hyväksynnälle Metson ja Outotecin ylimääräisissä yhtiökokouksissa, lakisääteiselle velkojien kuulemismenettelylle ja kaikkien lakisääteisten ja muiden hyväksyntöjen saamiselle

Tiedotteet

Esitykset