Yhteystiedot

Meiltä saat tarvittaessa lisätietoja Outotec Oyj:stä.

Rita Uotila
puh. 020 529 2003
rita.uotila@outotec.com

Riitta Lind
Johdon assistentti
puh. 020 529 2005
riitta.lind@outotec.com