strategia 2018-2020

Outotec on määrittänyt vuosiin 2018-2020 ulottuvan strategiansa painopisteiksi johtavat teknologiat, ensiluokkaiset palvelut ja erinomaisen toimituskyvyn. Uusi strategia rakentuu mission ”Maailman luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen” varaan.

Outotecin strategia 2018-2020

Globaalit megatrendit tarjoavat Outotecille kasvumahdollisuuksia

Outotec on tunnistanut, että globaalit megatrendit, kuten kaupungistuminen, kestävä kehitys, resurssitehokkuus, digitalisaatio ja volatiliteetti vaikuttavat sen liiketoimintaan.

Kaupungistuminen ja sen myötä resurssitehokkuuden tarve ja kestävä kehitys vauhdittavat kiertotaloutta ja tarjoavat Outotecille huomattavia kasvumahdollisuuksia.

Globaalit megatrendien tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia:

  • Tehostaa asiakkaiden prosesseja
  • Yhteys asiakkaisiin varhaisessa vaiheessa; autetaan valitsemaan paras, kestävä teknologia
  • Vesienhallintaratkaisut
  • Kiertotaloutta tukevat ratkaisut, kuten uusioraaka-aineet ja rikastushiekat, poisteiden käsittely ja jätevoimalat
  • Markkinaosuuden kasvattaminen Kiinassa

Outotecin liiketoimintamahdollisuudet

Hankkeet tavoitteiden saavuttamiseksi

Outotecin liiketoiminta keskittyy koko malmista metalliksi -arvoketjuun, asiakkaiden laitosten koko elinkaaren ajan. Palvelut täydentävät laite- ja laitosliiketoimintaa merkittävästi.

Saavuttaakseen kannattavuus- ja kasvutavoitteensa, Outotec on määritellyt viisi kehityshanketta, joita ovat: asiakaslähtöisyys, palveluliiketoiminta, tuotteiden kilpailukyky, projektiosaaminen ja henkilöstö.

Outotecin kehityshankkeet