Strategia

Toiminta-ajatuksemme on maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen. Outotec pyrkii keskittymään kestävien, asiakkaille parhaan tuoton takaavien elinkaariratkaisujen toimittamiseen. Koko malmeista metalliksi -arvoketjun kattavan teknologiavalikoimansa lisäksi yritys pyrkii laajentumaan energiasektorille ja teollisuusvesien käsittelyyn. Outotecin tavoitteina on myös vahvistaa edelleen toimintojaan kehittyvillä markkinoilla sekä parantaa hintakilpailukykyä ja skaalautuvuutta.

Koko malmeista metalliksi -arvoketjun kattavan teknologiavalikoimansa lisäksi yritys pyrkii laajentumaan energiasektorille ja teollisuusvesien käsittelyyn. Outotecin tavoitteina on myös vahvistaa edelleen toimintojaan kehittyvillä markkinoilla sekä parantaa hintakilpailukykyä ja skaalautuvuutta.