Ylimääräinen yhtiökokous

Outotec Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään tiistaina 29.10.2019 kello 14.00 alkaen Finlandia-talossa.

 

Aika

Tiistaina 29. lokakuuta 2019 klo 14.00. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 13.00.

Paikka

Finlandia-talo, Mannerheimintie 13e, 00100 Helsinki

Kulkuyhteydet

Finlandia-talo sijaitsee Töölönlahden rannalla. Kulkuyhteydet ovat sujuvat niin lentokentältä, linja-auto- kuin rautatieasemaltakin. Raitiovaunu- ja bussipysäkit sijaitsevat talon välittömässä läheisyydessä. Ydinkeskusta on kävelyetäisyydellä, ja talon läheisyydessä on useita paikoitushalleja henkilöautolla saapuvien käyttöön.

Raitiovaunut: Raitiovaunujen 4 ja 10 pysäkki on Mannerheimintiellä, Finlandia-talon edessä (Kansallismuseon pysäkki).

Taksi: Finlandia-talon taksitolppa sijaitsee Karamzininrannan puolella oven K1 edessä. Taksia voi tarvittaessa pyytää ajamaan myös Mannerheimintien puolelle.

Saapuminen omalla autolla: Finlandia-talon vieressä sijaitsee pysäköintihalli, Q-Park Finlandia, josta on maanalainen kulkuyhteys Finlandia-taloon (Finlandia-talon aukioloaikoina).

Tarkempia tietoja kulkuyhteyksistä: https://www.finlandiatalo.fi/fi/kavijoille/sijainti-ja-kulkuyhteydet

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.10.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 24.10.2019 klo 10.00 mennessä. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ilmoittautuminen voi tapahtua:

a) Outotecin internet-sivujen kautta suomeksi ja englanniksi
b) puhelimitse numeroon 020 770 6865 maanantaista perjantaihin kello 9.00–16.00 välisenä aikana
c) sähköpostilla osoitteeseen egm@outotec.com
d) postitse osoitteeseen Outotec, Ylimääräinen yhtiökokous 2019, PL 1000, 02231 Espoo, Suomi
e) telefaxilla numeroon 020 529 2200.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien Outotecille luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Tärkeitä päivämääriä

Ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivä

 17.10.2019

Ylimääräisen yhtiökokouksen viimeinen ilmoittautumispäivä

24.10.2019 klo 10.00

Ylimääräisen yhtiökokous

29.10.2019 klo 14.00

Kutsu Outotecin Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 

Asialista

Hallituksen ehdotukset

Outotec Oyj:n hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle

Katso myös

Hallituksen selostus osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2019 jälkeisistä Outotec Oyj:n asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista
Jakautumissuunnitelma 4.7.2019
Tilintarkastajan lausunto jakautumissuunnitelmasta Outotecin ylimääräiselle yhtiökokoukselle 4.7.2019
Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja
Puolivuosikatsaus 2019
Tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsaus
Tilinpäätös 2018
Tilinpäätös 2017
Tilinpäätös 2016
Ohjeistus hallintarekisteröidyille osakkeenomistajille
Tietosuojaseloste
Valtakirja

Metson materiaalit

Metson hallituksen selostus osavuosikatsauksen 1.1.–30.6.2019 jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista
Tilintarkastajan lausunto jakautumissuunnitelmasta Metson ylimääräiselle yhtiökokoukselle 4.7.2019
Metson varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja
Metson puolivuosikatsaus 2019
Metson tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsaus
Metson tilinpäätös 2018
Metson tilinpäätös 2017
Metson tilinpäätös 2016

Finlandia-talo, Helsinki

Ylimääräinen yhtiökokous | 29.10.2019

Ilmoittaudu