Varsinainen yhtiökokous 2017

Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 30.3.2017.

Aika

Torstaina 30. maaliskuuta 2017 klo 11.00. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 10.00.

Paikka

Messukeskus Helsinki, Kokoustamon sisäänkäynti
Messuaukio 1, 00520 Helsinki

Kulkuyhteydet

Raitiovaunut: 7A, 7B ja 9 pysähtyvät Messukeskuksen eteläisen sisäänkäynnin edessä.

Bussit: Bussilinjat 506 ja 69 tuovat Messukeskukseen. Linja 551 kulkee Espoosta Pasilan asemalle.

Junat: Kauko- ja lähijunat pysähtyvät Pasilan asemalla, josta on 300 metrin kävelymatka Messukeskukseen. Matka Helsingin keskustasta Pasilaan kestää junalla noin viisi minuuttia.

Taksi: Taksiasema sijaitsee Messukeskuksen eteläisen sisäänkäynnin edessä. Helsinki-Vantaan lentokentältä on Messukeskukseen 13 kilometriä. Kätevimmin matka hoituu taksilla; se vie noin 15–20 minuuttia.

Saapuminen omalla autolla: Kokoustamon pysäköintialue sijaitsee Messukeskuksen kokoustilojen tuntumassa (Ratamestarinkatu 13). Sisäänajosta otetun pysäköintilipun voi kokouksesta lähtiessä leimata narikassa, jolloin samalla lipulla pääsee ajamaan maksutta ulos.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä maanantaina 20.3.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 27.3.2017 klo 10.00 mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Outotec Oyj:n internetsivujen kautta suomeksi ja englanniksi;

b) sähköpostitse osoitteeseen agm@outotec.com;

c) puhelimitse numeroon 020 770 6865 maanantaista perjantaihin klo 9-16.00;

d) kirjeitse yhtiön osoitteeseen Outotec Oyj, Yhtiökokous 2017, PL 1000, 02231 Espoo; tai

e) faksilla numeroon 020 529 2200.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi tai asiamiehen nimi sekä asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Outotec Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Ennakkoäänestyksen ohjeet ja ehdot

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen välityksellä 27.3.2017 klo 10.00 saakka. Tunnistautumiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä ja hänen mahdollisuutensa äänestää ennakkoäänestysajan alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan päätösehdotuksen johdosta saattaa olla rajoitettu, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen. Ennakkoon äänestettäessä ei ole mahdollista tehdä vastaehdotuksia.

Ennakkoon annettuja ääniä voi muuttaa internetissä 27.3.2017 klo 10.00 saakka. Annettujen äänten muuttaminen on lisäksi mahdollista kokouspaikalla.

Important dates

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä: 20.3.2017
Yhtiökokouksen viimeinen ilmoittautumispäivä: 27.3.2017 klo 10
Yhtiökokous: 30.3.2017

Kutsu

Kutsu Outotec Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Asialista

Asialista

Hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset

Outotec Oyj:n hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Katso myös

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Toimitusjohtajan katsaus

Ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot

Tilinpäätös 2016

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 

Ohjeistus hallintarekisteröidyille osakkeenomistajille

Tietosuojaseloste

Valtakirja